Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2021. július 7.

Az adatkezelés alapelvei a KNAPP Csoportnál

A KNAPP nagy hangsúlyt fektet az Ön magánéletének és személyes adatainak védelmére. Az Ön személyes adatainak kezelése során a KNAPP számára kiemelten fontos a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés. A KNAPP a személyes adatokat mindig a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg elveivel összhangban kezeli.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és azt követő cikkei szerinti tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése érdekében az alábbiakban ismertetjük az adatvédelemmel kapcsolatos információkat.

Ki a felelős az adatkezeléséért?

Az adatvédelmi törvény értelmében vett adatkezelő:

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart/Graz
Ausztria

Telefon: +43 5 04952 0

datenschutz@knapp.com

Cégünkről további információkat a következő címen talál: knapp.com/home/impresszum.

 

A csoport vállalatainak kapcsolattartói és adott esetben adatvédelmi tisztviselői a következő címen találhatók: knapp.com/telephelyek

 

Milyen személyes adatokat kezel a KNAPP és milyen célból?

 

Ha Öntől adatokat kaptunk, azokat csak abból a célból kezeljük, amelyre kaptuk vagy gyűjtöttük azokat.

Egyéb célú adatkezelés csak akkor jöhet számításba, ha a GDPR 6. cikkének (4) bekezdése szerinti szükséges jogi követelmények teljesülnek. Ebben az esetben természetesen eleget teszünk a GDPR 13. cikk (3) bekezdése és a GDPR 14. cikk (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségeknek.

Kapcsolatfelvétel 

Ha Ön e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat a KNAPP csak addig tárolja, amíg az a megkeresés feldolgozásához, és adott esetben a további kérdések esetén szükséges. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának értelmében a jogos érdek. Ezek az adatok az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek további feldolgozásra.

A weboldal használata

A weboldal használata általában személyes adatok megadása nélkül is lehetséges, de rögzíthetjük többek között az Ön IP-címét, valamint a munkamenet kezdetét és végét. Ez egy technikai követelmény, és ezért jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ezek az adatok nem kerülnek további feldolgozásra, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.

Ön dönti el, hogy megadja-e nekünk az e-mail címét vagy a postai címét, például azért, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, feldolgozhassuk a megkeresését, vagy hozzáférést biztosíthassunk Önnek különleges információkhoz vagy ajánlatokhoz. E tekintetben weboldalunkon nem gyűjtünk személyes adatokat az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása nélkül. Amennyiben Ön személyes adatokat ad meg nekünk, azokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül azokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Minden olyan információt, amelyet Öntől az internetes szolgáltatásaink használata során kapunk, kizárólag a felhasználói információk feldolgozására, valamint a megrendelésekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációra használjuk fel.

Sütik

Amint kapcsolatba lép velünk, megkapunk és tárolunk bizonyos információkat. Többek között úgynevezett sütiket használunk. A sütik olyan információk, amelyek szigorú szabályok szerint és az Ön számára ellenőrizhető tartalommal automatikusan tárolódnak az Ön számítógépén. Kizárólag azért használunk sütiket, hogy weboldalunkon fokozzuk a felhasználóbarát élményt, például azért, hogy ne kelljen minden alkalommal újra megadni a jelszavát vagy a beállításait.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. („Google”). A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Írország, (https://www.google.de/intl/de/about), a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA leányvállalata. A Google Analytics ún. sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google az Egyesült Államokban található szervereire továbbítja és azokat ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentéseket állítson össze, valamint hogy a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az adatokat a Google nevében harmadik felek kezelik. A Google semmilyen esetben nem kapcsolja össze az Ön IP-címét semmilyen más, a Google birtokában lévő adattal. A sütik használatát a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával vagy az információs banner „elutasítás” gombjára kattintva elutasíthatja, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben meghatározott módon és célokra kezelje az Önre vonatkozó adatokat.

 

Az Európai Bíróság az Egyesült Államok adatvédelem szintjét nem megfelelőnek minősíti. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy az USA hatóságai ellenőrzési és felügyeleti céllal hozzáférhetnek a gyűjtött adatokhoz, ami ellen nem állnak rendelkezésre hatékony jogorvoslati lehetőségek. Ezért a sütik beállítása előtt Öntől a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulását kérjük, összefüggésben a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, és tájékoztatjuk a vonatkozó adatkezelésről, beleértve az adatkezelés célját, a tárolási időszakot és az adatkategóriákat. Ezt a tájékoztatást, valamint a sütikre vonatkozó információkat a hozzájárulási banneren találja. A hozzájárulását ezenkívül a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

A Google Analytics-szel kapcsolatos további adatvédelmi információk a Google Analytics súgójában (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) találhatók.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

Böngésző típusa/ böngésző verziója
Használt operációs rendszer
Hivatkozó-URL
A hozzáférő számítógép gazdagépneve
A kiszolgálóoldali kérés időpontja

Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyekhez rendelni. Ezeket az adatokat nem vezetik össze más adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, hogy utólagosan ellenőrizzük ezeket az adatokat, ha tudomást szerzünk illegális használatra utaló konkrét jelekről.

Milyen jogalapja van a fent leírt adatkezelésnek?

 

A személyes adatok kezelése jogalapja alapvetően – amennyiben nincsenek más konkrét jogi rendelkezések – a GDPR 6. cikke. Itt különösen a következő lehetőségek jöhetnek szóba:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Szerződések teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adatkezelés érdekmérlegelés alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Ha a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonja.

 

Ha az adatokat érdekmérlegelés alapján kezeljük, Önnek mint érintettnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, figyelembe véve a GDPR 21. cikkében foglalt követelményeket.

 

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

Az adatokat addig kezeljük, amíg az az adott cél érdekében szükséges.

Amennyiben az adatok megőrzésére jogi kötelezettség áll fenn – például a társasági jog vagy az adójog alapján –, az érintett személyes adatokat a megőrzési kötelezettség időtartamáig tároljuk. A megőrzési kötelezettség lejárta után ellenőrizzük, hogy van-e további szükség az adatok kezelésére. Ha már nincs rá szükség, az adatokat töröljük.

Ön természetesen bármikor tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozóan általunk tárolt adatokról (lásd alább), és amennyiben az adatkezelés nem szükséges, kérheti az adatok törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

Mely címzetteknek továbbítják az adatokat?

Az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, ha az adattovábbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott érdekmérlegelés alapján megengedett, ha az adatok továbbítására törvényi kötelezettségünk van, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.

Hogyan biztosítja a KNAPP az adatok biztonságát?

Lelkiismeretes óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük adatait az adatvesztéstől, a manipulációtól és a jogosulatlan hozzáféréstől. Az óvintézkedések megfelelnek a technológiai fejlettség szintjének és a jogi követelményeknek.

Hogyan érvényesíthetem jogaimat „érintettként”?

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Önre vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról.

Amennyiben az információkérés nem írásban történik, megértését kérjük a tekintetben, hogy ilyenkor bizonyítékot kérhetünk Öntől annak igazolására, hogy Ön az a személy, akinek vallja magát.

Ezen túlmenően Önnek joga van a helyesbítéshez vagy törléshez, illetve az adatkezelés korlátozásához, amennyiben Ön erre jogszabály alapján jogosult.

Továbbá, a jogszabályi előírások keretében Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. Ugyanez vonatkozik az adathordozhatósághoz való jogra is.

Önnek joga van különösen ahhoz, hogy a GDPR 21. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint tiltakozzon adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ha az érdekmérlegelés alapján történik.

Ezenkívül Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen a személyes adatok általunk történő kezelésével kapcsolatban egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Az illetékes osztrák felügyeleti hatóság a következő címen érhető el:

Osztrák Adatvédelmi Hatóság
Barichgasse 40-42
1030 Bécs
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

A weboldal azon helyein, ahol egy konkrét célból gyűjtjük az adatokat, lehetőséget kap arra, hogy egy négyzet bejelölésével vagy a böngésző beállításainak megfelelő módosításával az adatait kizárja az adatgyűjtésből.

A fent említett jogokkal kapcsolatos bejelentések, panaszok és egyéb, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, aggályok vagy javaslatok bármikor elküldhetők a datenschutz@knapp.com címre.

 

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A weboldal külső weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. Mivel ezek a weboldalak nem állnak a mi befolyásunk alatt, nem tudunk felelősséget vállalni a tartalmukért és az adatvédelmi politikájukért.